תצלום: משה שי, באדיבות ארכיון ביה"ס סם שפיגל | אוסף שגריר

פרטים נוספים

(English)


פרוייקטים קשורים