כחלק ממשלחת המגבית היהודית, 1983 | אוסף שגריר

פרטים נוספים

(English)


פרוייקטים קשורים