תצלום: משה שי, באדיבות ארכיון ביה"ס סם שפיגל - אוסף שגריר

פרטים נוספים

(English)


פרוייקטים קשורים

£0.000 items