כחלק ממשלחת המגבית היהודית, 1983 - אוסף שגריר

פרטים נוספים

(English)


פרוייקטים קשורים

£0.000 items