מיכה בירושלים - אוסף שגריר


ירושלים הייתה נוכחת מאוד בחייו ובסרטיו של מיכה שגריר, ומיכה היה חלק חשוב מהנוף הירושלמי.
המפה מלמדת לא רק על ציוני דרך בחייו המקצועיים אלא גם האישיים.

£0.000 items